Stiftelsens styrelse

Styrelsen för Forskningsakademien 2018-2021

Ordförande

Mie Jernbeck
info@mentor-international.com
+46 (0)70 247 58 02 

Sekreterare

Göran Fremrot

Skattmästare

Lars Malmborg

Övriga ledamöter:

Peter Aronsson, Carl-Olof Bengtsson, Ylva Dandanell, Fredrik Åberg.

Suppleanter:

Maria Månsson Hansson, Hans-Göran Stennert, Louise Östlund.

Adjungerade:

Håkan Lissinger, Nicholas Pagden.

Revisor

Michael Johansson.

Valberedning

David Svensson, ordförande.