Stipendiater våren 2018

LinaMattsson_crop_300x400.jpg

Lina Mattsson

EvaSorenson_crop_300x400.jpg

Eva Sörenson

Årets stipendiater som vi gratulerar är: Lina Mattsson och Eva Sörenson, båda forskare på Marin ekologi och studerar interaktionen mellan alger och bakterier i olika ekosystem.

JonasNordqvist_crop_300x400.jpg

Jonas Nordqvist

Jonas Nordqvist för att besöka University of Rochester i USA, för att fördjupa kunskapen inom matematikforskningen som Jonas bedriver.

UlrikaSoderstrom_crop_300x400.jpg

Ulrika Söderström

Ulrika Söderström för sin forskning inom arkeologi och för att delta i en konferens på Zhejiang University. De får 10 000 var i resestipendier för att kunna delta i konferenserna och seminarierna.

Stipendiater våren 2017

2017_varensstipendiater_1_crop.jpg

2017_varensstipendiater_2_crop.jpg

Helena Vandesande, Diana Eckert och Daniel Toll, är våra stipendiater på doktorandnivån våren 2017 och de erhåller 10 000 SEK var. Stipendierna överlämnades i samband med Linnéakademiens vårsammankomst i Kalmar. Jim Neumann kunde inte delta, men får 6 000 SEK som stipendium på avancerad nivå för att kunna avsluta en kurs i ambulanssjukvård i Storbritannien.

Helena Vandesande har använt sitt stipendium för att besöka en samarbetande forskargrupp i Jyväskylä, Finland, där hon bla studerat infektioner av virus som kan ge hjärnhinneinflamation. Du hittar mer detaljer i hennes reserapport som finns här.

Stipendiater våren 2016

2016HannaBerggren_crop.jpg

Stipendiat Hanna Berggren.

Hanna Berggren och Oscar Nordahl, doktorander i ekologi, fick var sitt resestipendium på 10 000 SEK för att delta i konferensen Evolution 2016 i Austin i Texas i juni.

Stipendiater våren 2015

 varstipendiater2015.jpg

Catharina Carlsson, Niki Chatzipanagiotou och Sara Lanninger är Linnéakademiens forskningsstiftelses vårstipendiater 2015. De två första på forskarnivån, 10 000 kronor var i resestipendier och Sara Lanninger, 6 000 kronor på grundnivån. På grundnivån delades resestipendiet ut för sista gången. Till hösten går det att söka på forskarnivå och avancerad nivå, inte längre på grundnivå. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober. Vi gratulerar och önskar våra stipendiater lycka till!

Stipendiater våren 2014

Högtidligt, imponerande och löftesrikt när Linnéakademiens forskningsstiftelse traditionsenligt delade ut vårens stipendier i samband med Linnéakademiens vårhögtid. 

HelenaLisa.jpg

Helena Hajdu-Rafis och Lisa Orvang, spännande designduo, fick ett gemensamt stipendium på 6 000 kronor för att åka till Island och delta i DesignMarch Rejkavik.

Sophie.jpg

Sophie Gripenberg, redan med en gedigen meritlista, fick stipendium för att åka till Universidad Casa Grande i Ecuador.
 
 
Kristin Staffansdotter var den fjärde stipendiaten på grund-och avancerad nivå. Hon kunde inte delta då Linnéakademiens forskningsstiftelse delade ut stipendier i samband med Linnéakademiens årshögtid. Hon ska åka till Uganda för att på plats få ta del av vårdarbetet.

JoakimCharlotte.jpg

 

Charlotte Lebeda Henriksson, doktorand i socialt arbete, och Joakim Rosenlund, doktorand på institutionen för biologi och miljö, fick 10 000 vardera.Två som vi med stort intresse kommer att följa.

 

Stipendiater våren 2013

 

Karolina Henningsson

Internationella samhällsvetarprogrammet, Växjö.

Erik Hultman

Turismekonomprogrammet, Kalmar. 

Theresa Thomasson

Marknadsföringsprogrammet, Växjö.

Kristoffer Pettersson

Internationella affärer, Kalmar.

Christoffer Wallertz

Civilekonomprogrammet, Växjö.

Frida Magnusson

Internationella affärer, Växjö.

Frida Magnusson befinner sig just nu på National Chengchi University i Taipei. 
”Min dröm är att arbeta o Asien , och genom mitt arbete bidra till en bättre värld genom företags social ansvar (CSR)” Frida Magnusson är född 1983. Frida Magnusson fick Linnéakademiens stipendium förra året.