Forskningsfrukost på residenset i Kalmar 2017

2017Forskningsfrukost1_resized.jpg

2017Forskningsfrukost2_resized.jpg

2017Forskningsfrukost3_resized.jpg

Lena Ek gästade Akademiens forskningsfrukost för första gången i Kalmar och med ny landshövding, Thomas Carlzon, som uppskattad värd. För fullsatt salong höll Södras ordförande Lena Ek ett mycket initierat och uppskattat anförande om Södra, nu - och i framtiden. Det är Forskningsstiftelsens fjärde frukost. Lars Malmborg, stiftelsens kassör, inledde med att presentera de internationella studenterna och deras framgångar tack vare fleras viktiga medverkan i Kalmar, inte minst när det gällt finansiering. Mie Jernbeck, stiftelsens ordförande, tackade Lena Ek - med en Bok - planta, att plantera tillsammans med alla andra plantor nedanför J-huset på Linnéuniversitetet i Växjö.

Forskningsfrukost på residenset i Växjö 2017

2017_02_02_resized.jpg

Stiftelsens tredje forskningsfrukost blev välbesökt med rekordmånga deltagare och mycket lyckad. Minst sjuttio personer samlades på Residenset i Växjö. Kronobergs nya landshövding sedan bara två veckor, Ingrid Burman, tog emot och hälsade välkommen.

2017_02_03_resized.jpg

 

 

2017_02_04_resized.jpg

Mie Jernbeck, stiftelsens ordförande, fick en mycket välkommen gåva från Videum Science Park, som också tillsammans med Svenskt Näringsliv var morgonens partner. Olle Sandahl, ordförande för Videum, överlämnade en gåva på 10 000 kronor till stiftelsen som ett resultat av Videums 30-årsjubileum där ledningen önskat bidrag till stiftelsen istället för t ex blommor. Stort varmt tack - må flera följa efter.

2017_02_01_resized.jpg

Morgonens hedersgäst och huvudtalare var Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv.Uppskattad och välkänd ledare i svenskt näringsliv, lika orädd bakom långtradarratten som på verkstadsgolven och i styrelserummen. Morgonens deltagare fick följa hans arbete bl a under åren på Scania då han tillsammans med medarbetarna lade grunden till och införde den då, nya leanprocessen. Vi fick ta del av en kunnig och klok ledares insikter och reflektioner. Tackapplåden var både varm och lång.

2017_02_05_resized.jpg

Mie Jernbeck tackade Leif Östling med en bokplanta och Ingrid Burman fick också en - som välkomstgåva.

 

Nästa forskningsfrukost blir på Residenset i Kalmar 11 oktober, då Lena Ek, ordförande för Södra är morgonens huvudtalare. 

 

Forskningsfrukost på residenset i Växjö 2015

Personligt, inspirerande och professionellt när Salvatore Grimaldi gästade Forskningsstiftelsens andra Frukost på Residenset. Ett samarbete med Landshövdingen Kristina Alsér och i år Sydsvenska Industri-och Handelskammaren.

2015-Grimaldi1.jpg

 

 

Det var en välbesökt Forskningsfrukost med Salvatore Grimaldi som hedersgäst. Han äger och är koncernchef för Grimaldi Industry med flera verkstadsföretag där bl.a. cykelföretagen Bianchi och Cycleurope ingår. Den italienskfödde cykelkungen kom till Sverige på 1950-talet. Efter att han bland annat arbetat på Volvo startade han ett sliperi hemma i sitt garage som på den tiden låg i Köping. Det var början på en fantastisk framgångssaga.  Frukosten inleddes med att Kristina Alsér talade om Kronoberg i ett internationellt perspektiv och Peter Aronsson tillsammans med Ylva Dandanell från Linnéuniversitetet beskrev universitetets samverkan med samhället, och specifikt med Ikea i the Bridge. Mie Jernbeck beskrev kort Stiftelsens kommande höjdpunkter och tackade Salvatore Grimaldi varmt med en bokplanta till förmån för universitetets forskning och utveckling.


2015-Grimaldi2_crop.jpg

Forskningsfrukost på residenset i Växjö 2014

Sven Landelius var huvudtalare på Stiftelsens första forskningsfrukost på Residenset i Växjö den 23 september. Ordföranden för ESS, European Spallation Source berättade om den världsledande forskningsanläggningen som nu byggs i Lund. Anläggningen är en neutronkälla där kaskader av neutroner framställs genom spallation. Detta är en av vår tids största skiften som berör en rad vetenskapsområden. Linnéuniversitetets ordförande Dan Brändström inledde frukosten med att bl a belysa Universitetets roll i ett internationellt perspektiv. Mie Jernbeck, ordförande för forskningsstiftelsen tackade landshövding Kristina Alsér för hennes generositet att öppna Residenset för att möjliggöra denna första uppskattade forskningsfrukost, som säkerligen kommer att följas av flera.