2022 erhöll professor Stavros Avramidis, Head, Department of Wood Science, Faculty of Forestry, The University of British Columbia (UBC) utmärkelsen som fördelas 500 000:- till pristagaren och 500 000:- till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet. https://liakforskning.se/stod-forskningen/ternryds-utmarkelse/
Pristagare Ternryd