Om stiftelsen

Linnéakademiens forskningsstiftelse har som uppgift att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs på Linnéuniversitetet. Stiftelsen registrerades 2008, och då under namnet KAVNs forskningsstiftelse för Växjö Universitet.
När Linnéuniversitetet bildades bytte stiftelsen namn till Linnéakademiens forskningsstiftelse. Hela tiden har arbetet bedrivits i små steg, mot de stora målen. Forskningsstiftelsens arbete är inriktat på att samla regionens insatser till förmån för Linnéuniversitetets forskning och utveckling. Tack vare den bokplantering som 2010 samlade regionens företrädare och invånare har vi har sedan dess årligen kunnat delat ut resestipendier varje år. Vi har också årligen belönat Bästa Doktorsavhandling i samband med Universitetets Akademiska högtid.
Tack vare Familjen Hallenblads donationer under 2011 kunde Forskningsstiftelsen dela ut ett första stipendium ur den Hallenbladska fonden vars ändamål är att stödja forskningen inom historia,etnologi och arkeologi. Under 2013 får Hallenbladska fonden i Forskningsstiftelsen ytterligare ett tillskott från den fond som Smålands Museum ansvarat för efter en donation av makarna Hallenblad.

Vid ett idéseminarium i början av 2013 samlade Forskningsstiftelsen representanter från styrelsen och ett antal särskilt inbjudna personer, med intresse för Forskningsstiftelsens utveckling. Tillsammans med ett fortsatt engagemang för att studenter och forskare ska kunna resa ut i världen, att medverka till att locka utländska forskare och professorer till Linnéuniversitetet, och att bidra till att angelägna utbildningar startas på Universitetet. En ny epok inleds också för bokplanteringen. 

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så berättar vi mer än gärna mycket mer om ett arbete som vi alla vill bidra till eftersom vi ser att regionens utveckling är intimt kopplad till Linnéuniversitetets forsknings- och utvecklings framgångar!

Mie Jernbeck, ordförande
info@mentor-international.com

Mie Jernbeck

Mie Jernbeck är ordförande för Linnéakademiens Forskningsstiftelse
Scroll to Top