Styrelsen

Styrelsen för Forskningsakademien 2018-2021

Linnéakademien Forskningsstiftelsens uppdrag är att främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Varje Universitet är beroende av en rad olika insatser. Linnéuniversitetet är inte något undantag. Varje insats har betydelse. Linnéakademiens Forskningsstiftelses roll är att på bästa vis förvalta de gåvor och donationer som kommer in i syfte att stödja Linnéuniversitetets forskning. Vi tar också egna initiativ. Bokplanteringen utanför J-huset i Växjö är ett av dem.

Mie Jernbeck

Ordförande

Kontaktinformation

Göran Fremrot

Sekreterare

Kontaktinformation

Lars Malmborg

Skattmästare

Kontaktinformation

Övriga ledamöter:

  • Peter Aronsson,
  • Carl-Olof Bengtsson.
  • Ylva Dandanell.
  • Fredrik Åberg.

Suppleanter:

  • Maria Månsson Hansson,
  • Hans-Göran Stennert,

Revisor:

  • Michael Johansson.

Valberedning:

  • David Svensson, ordförande.
Scroll to Top