Styrelsen

Styrelsen för Forskningsakademien 2018-2021

Linnéakademien Forskningsstiftelsens uppdrag är att främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Varje Universitet är beroende av en rad olika insatser. Linnéuniversitetet är inte något undantag. Varje insats har betydelse. Linnéakademiens Forskningsstiftelses roll är att på bästa vis förvalta de gåvor och donationer som kommer in i syfte att stödja Linnéuniversitetets forskning. Vi tar också egna initiativ. Bokplanteringen utanför J-huset i Växjö är ett av dem. 

Lars Malmborg

Övriga ledamöter:

Suppleanter:

Revisor:

Valberedning:

Scroll to Top