Gåvor & större donationer

Kontakta oss i styrelsen för att diskutera hur du skulle vilja utforma din gåva. Eller sänd ett mail till oss info@liakforskning.se, så kontaktar vi dig.

Det är donationerna och gåvorna som utgör grunden för våra möjligheter att bidra till regionens utveckling. En utveckling som är intimt kopplad till Linnéuniversitetets forskning och utveckling. Lika angeläget för oss alla, så varmt välkommen!

Scroll to Top