DATASKYDD

Skyddet för dina personrelaterade uppgifter vid registrering, bearbetning och användning med anledning av ditt besök på vår webbsida är viktigt för oss. Dina uppgifter skyddas inom ramen för de juridiska föreskrifterna. Nedan hittar du information om vilka uppgifter som registreras under ditt besök på webbsidan och hur dessa används:

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

7. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Notering vi skickar ej nyhetsbrev mer än till de som själva vill ha detta

8. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. 

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs för att göra det enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

9. Knappar och länkar för delning i sociala media

Denna webbplats använder knappar för delning i sociala media. Genom att klicka på dessa knappar kan du dela innehåll via sociala nätverk som exempelvis Facebook eller Twitter. När du använder någon av dessa knappar, kan den sociala nätverkssajten placera en cookie på din dator. Detta kan vara en tredjeparts cookie som fastställts av den sociala nätverkssajten. Om du har några frågor om användningen av dessa cookies från tredje part, bör du kontrollera den aktuella sociala nätverkssitens policy för detta. 

10. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER HOS LINNÉAKADEMIENS FORSKNINGSSTIFTELSE

Linnéakademiens forskningsstiftelse (org nr 802426-1771) tillämpar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) vid behandling av personuppgifter. Av denna anledning lämnar vi följande information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar etc. Ta gärna löpande del av denna policy då den kan förändras och uppdateras över tid.

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är levande.  Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person såsom namn eller personnummer.

Behandling av personuppgifter är varje form av användning av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Linnéakademiens forskningsstiftelse är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs inom vår verksamhet.

I vår verksamhet förekommer personuppgifter i vår e-posthantering, i vårt ”Vänner-register” och i ett register över de som ansöker om stipendium.

I vårt ”Vänner-register” finns uppgift om e-postadress och namn på exempelvis stipendiater, pristagare, donatorer och jurymedlemmar. Dessa uppgifter arkiveras till dess att vi får meddelande från respektive person att ta bort uppgifterna eller när vi får kännedom att uppgifterna blivit inaktuella.

I vårt register över de som ansöker om stipendium finns uppgift om e-postadress och namn samt de eventuella övriga uppgifter som finns i ansökan. Inom en månad efter det att stipendiaten är utsedd rensas registret avseende de personer som inte fått stipendium. För den utsedda stipendiaten efterfrågas och lagras också det bankkontonummer som stipendiet ska utbetalas till. Uppgift om bankkontonummer rensas inom ett år. Utsedd stipendiat överförs till ”Vänner-registret”. Ovanstående två meningar avseende bankkontouppgifter och överföring till ”Vänner-registret” gäller även pristagare.

Vid kontakt med Linnéakademiens forskningsstiftelse via e-post behandlar vi den information som själva mejlet innehåller. Information arkiveras så länge det finns skäl att spara mejlet.

Vi samlar endast på oss information som givits till oss från respektive person och kompletterar således inte med extern information.

Linnéakademiens forskningsstiftelse kommer inte att sälja eller lämna ut personuppgifter till tredje part. I den mån detta skulle bli aktuellt kommer det inte att ske utan uttryckligt tillstånd och tydligt godkännande. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

På vår hemsida liakforskning.se används inga kakor/cookies. På hemsidan publiceras stipendiater, pristagare och givare av bokplantor. Uppgifterna gallras inte om det inte inkommer önskemål från någon person om detta. Hemsidan kan från tid till annan innehålla länkar till externa webbplatser tillhörande tredje part. Linnéakademiens forskningsstiftelse ansvarar inte för behandling av personuppgifter på andra webbplatser än vår egen.

Du har rätt att begära information från Linnéakademiens forskningsstiftelse angående dina personuppgifter. Även om du i övrigt har frågor om denna policy eller vill rätta eller radera uppgifter så kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandling av personuppgifter. Du har rätt att klaga till dem avseende behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Linnéakademiens forskningsstiftelse
info@liakforskning.se

Scroll to Top