Ternryds utmärkelse

Makarna Ternryd har gemensamt bidragit till en omfattande generös donation. 2016 var det första året avkastningen delades ut, 300 000 SEK att fördelas mellan mottagaren av utmärkelsen, Holger Militz,  och samarbetet mellan professorns tyska universitet och Linnéuniversitetet. 2018 erhöll professor Simon Aicher 400 000 SEK och lika mycket att fördela i samverkan mellan hans universitet och Linnéuniversitetet. Utmärkelsen delas ut vartannat år och har som ändamål att främja betydelsefulla insatser inom forskningen som rör skogsnäringen.
Carl-Olof Ternryd

Ternryds utmärkelse 2018

800 000 sek till framgångsrik forskare i Stuttgart. Med mycket glädje och högtidlig inramning först på Linnéuniversitetet i Växjö och senare på kvällen på Residenset fick Prof Dr Simon Aicher från Stuttgart ta emot 400 000 sek.

Det är makarna Ternryds utmärkelse som Forskningsstiftelsen delar ut vartannat år. 2018 var det för andra gången. Linnéuniversitetet fick lika stor andel, 400 000 sek, som rektor Peter Aronsson tog emot, för att trä och byggteknik under kommande år ska utveckla ett samarbete med Dr Simon Aicher.
Motiveringen är: Dr Aicher has contributed with significant research in the field of modern timber engineering closely related to activities at Linnaeus University (LnU), in particular building technology using modern engineered wood-based products.
He is acknowledged as a prime expert for adhesive and bonding issues of wood. Dr Aicher is internationally considered as one of the leading experts regarding standardization, quality management and scientific development in glued structural elements and structural adhesives. He is also well recognized for his work on development of non-destructive testing methods for timber, especially ultrasound burst localization and ultrasound shear-wave reflection methods for detection of glue-line defects.
During his energetic leadership the institute has gained outstanding world-wide recognition in the field of timber engineering. He has moreover initiated, contributed and led numerous national and international research and cooperation works, been awarded patents and authored more than 250 scientific papers.

Ternryds utmärkelse 2016

För första gången delades den 1 april makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor, Dr HOLGER MILITZ för betydelsefulla insatser inom forskning som hör till skogsnäringen. Summan delas lika mellan pristagaren och institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet.
Motivering: Prof. Dr. Holger Militz is one of the leading researches worldwide in developing innovative wood modification technologies. He has contributed with significant research in forestry industry areas closely related to activities at Linnaeus University, in particular wood processing. His research achievements the last 25 years in the wood modification area has brought many of the technologies towards industrial upscaling. Holger Militz is especially recognized for his work on development of innovative wood product using polymer integration, and investigations of plasma treatment of wood.
Mie Jernbeck, ordförande i Linnéakademiens forskningsstiftelse, introducerar pristagaren
Landshövding Kristina Alsér delar ut utmärkelsen till Professor Holger Militz.
Professor Holger Militz föreläser.
Panelsamtal med pristagaren och Åsa Blom, prefekt på institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet, och forskningschefen på Södra, professor Göran Örlander under ledning av Ylva Dandanell.

Carl-Olof Ternryds priser

Civilingenjör KTH, generaldirektör och grundare av Kronobergsakademien – senare Linnéakademien – för Vetenskap och Näringsliv. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Instiftare och donator av CAROLA och CARL-OLOF TERNRYDS PRIS.

Scroll to Top