Ternryds utmärkelse

Makarna Ternryd har gemensamt bidragit till en omfattande generös donation. 2016 var det första året avkastningen delades ut, 300 000 SEK att fördelas mellan mottagaren av utmärkelsen, Holger Militz,  och samarbetet mellan professorns tyska universitet och Linnéuniversitetet. 2018 erhöll professor Simon Aicher 400 000 SEK och lika mycket att fördela i samverkan mellan hans universitet och Linnéuniversitetet. 2020 erhöll professor Heli Peltola utmärkelsen som fördelas 400 000:- till pristagaren och 600 000:- till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet Utmärkelsen delas ut vartannat år och har som ändamål att främja betydelsefulla insatser inom forskningen som rör skogsnäringen.
Carl-Olof Ternryd

Ternryds utmärkelse 2020

2020 erhöll professor Heli Peltola utmärkelsen som fördelas 400 000:- till pristagaren och 600 000:- till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet.

Professor Heli Peltola tilldelas Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för sin forskning inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem i ett föränderligt klimat. Utmärkelsen, som är på 1 miljon kronor, delas med institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Professor Heli Peltola är en ledande forskare inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas
ekosystem under förändrade klimatförhållanden och effekterna på skogsproduktion och riskhantering.
Hennes forskning omfattar även adaptiva förvaltningsstrategier och de möjligheter som skog och
skogsbruk erbjuder för att mildra klimatförändringen. Hennes forskning använder modeller av
skogsekosystem och verktyg för livscykelbedömning. Hon har under de senaste 25 åren utfört
högkvalitativ forskning med ett stort antal publicerade artiklar i högt rankade tidskrifter. Hennes
forskning har en stark koppling till undervisningen och forskningen vid institutionen för skog och
träteknik.

Här kan ni se prisutdelningscermonin 2020-11-17 som pga Coronapandemin skedde digitalt.

https://play.lnu.se/media/t/0_vriivn24 

 

Ternryds utmärkelse 2018

800 000 sek till framgångsrik forskare i Stuttgart. Med mycket glädje och högtidlig inramning först på Linnéuniversitetet i Växjö och senare på kvällen på Residenset fick Prof Dr Simon Aicher från Stuttgart ta emot 400 000 sek.

Det är makarna Ternryds utmärkelse som Forskningsstiftelsen delar ut vartannat år. 2018 var det för andra gången. Linnéuniversitetet fick lika stor andel, 400 000 sek, som rektor Peter Aronsson tog emot, för att trä och byggteknik under kommande år ska utveckla ett samarbete med Dr Simon Aicher.
Motiveringen är: Dr Aicher has contributed with significant research in the field of modern timber engineering closely related to activities at Linnaeus University (LnU), in particular building technology using modern engineered wood-based products.
He is acknowledged as a prime expert for adhesive and bonding issues of wood. Dr Aicher is internationally considered as one of the leading experts regarding standardization, quality management and scientific development in glued structural elements and structural adhesives. He is also well recognized for his work on development of non-destructive testing methods for timber, especially ultrasound burst localization and ultrasound shear-wave reflection methods for detection of glue-line defects.
During his energetic leadership the institute has gained outstanding world-wide recognition in the field of timber engineering. He has moreover initiated, contributed and led numerous national and international research and cooperation works, been awarded patents and authored more than 250 scientific papers.

Ternryds utmärkelse 2016

För första gången delades den 1 april makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor, Dr HOLGER MILITZ

För första gången delades den 1 april makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor,
Dr HOLGER MILITZ för betydelsefulla insatser inom forskning som hör till skogsnäringen. Summan delas lika mellan pristagaren och institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet.
Motivering: Prof. Dr. Holger Militz is one of the leading researches worldwide in developing innovative wood modification technologies.
He has contributed with significant research in forestry industry areas closely related to activities at Linnaeus University, in particular wood processing. His research achievements the last 25 years in the wood modification area has brought many of the technologies towards industrial upscaling.
Holger Militz is especially recognized for his work on development of innovative wood product using polymer integration, and investigations of plasma treatment of wood.

Mie Jernbeck, ordförande i Linnéakademiens forskningsstiftelse, introducerar pristagaren
Professor Holger Militz föreläser.

Carl-Olof Ternryds priser

Civilingenjör KTH, generaldirektör och grundare av Kronobergsakademien – senare Linnéakademien – för Vetenskap och Näringsliv. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Instiftare och donator av CAROLA och CARL-OLOF TERNRYDS PRIS.

Scroll to Top